Ekmanův drapák (odběrák)

Ekmanův drapák (odběrák) se používá k odběru vzorků makrozoobentosu. Je vhodný k odběru kvalitativních a kvantitativních vzorků z bahnitého dna a jemného šterku.


Drapák se připraví roztažením čelistí a připevněním uvolňovacího mechanismu. Spustí se zvolna ke dnu, aby nedošlo ke zvíření sedimentu dna a pevně se zarazí do vzorkovaného místa. Poté se uvolní čelisti a vzorkovač se okamžitě vytáhne a vzorek se převede do velké nádoby.

Ekmanův drapák (odběrák)

14 960,00 Kč

18 101,60 Kč vč. DPH
obj. č.: 610860