Hadice B75 PES-R délka 10 m se spojkami

Hadice B75 PES-R délka 10 m se spojkami

1 580,00 Kč

1 911,80 Kč vč. DPH
obj. č.: 743210