Inkubátor jiker vertikální s topením

Vertikální inkubátor jiker


Souží kinkubaci jiker lososovitých ryb. Umožňuje inkubaci až 250 000 ks jiker v 10 pod sebou uložených nerezových aparátech. Použitím inkubátoru se podstatně sníží ztráty na jikrách oproti klasickým metodám líhnutí na průtočné vodě.


Voda v inkubátoru je recirkulována čerpadlem přes UV filtr, který během líhnutí spolehlivě ničí všechny původce chorob, mikroorganismy a plovoucí řasy s maximální účinností. UV filtr přitom nepropouští přes trubici do okolí žádné UV záření, nevyvíjí ozón a jeho konstrukce odpovídá podmínkám pro krytí IP 64 (chráněný před stříkající vodou). Jedná se o značkový přístroj vyráběný německou firmou HW WIEGANDT, schválený pro prodej v České republice. • Inkubátor je vybaven mikroprocesorem s digitálním ukazatelem teploty vody v systému.
 • Voda v inkubátoru je recirkulována čerpadlem přes UV filtr.
 • Aparáty s jikrami jsou umístěny výsuvně v nosném rámu vertikálně nad sebou.
 • Voda protéká přes aparáty /spodní proudění/ do společné sběrné vany, opatřené přepadem a sedimentační přepážkou.
 • Při kontrole nebo odsávání uhynulých jiker lze aparát vysunout na vodících lištách do prostoru pod svítidlo. Jikry jsou pak dobře přístupné a viditelné.
 • V horní části rámu inkubátoru je samostatný kulový ventil na seřízení průtoku recirkulované vody a další ventil na seřízení průtoku vody, kterou dopouštíme do systému zvenčí. Dopouštění vody do systému zajišťuje jednak obměnu vody, nahrazuje ztrátu vody odpařením a současně může např. při výpadku elektrické sítě nahradit recirkulaci trvalým průtokem.
 • Inkubátor je vybaven mikroprocesorem s digitálním ukazatelem teploty vody v systému, který současně spíná topné těleso dle teploty nastavené do paměti. Přihříváním vody tak lze, pokud je to žádoucí, urychlit inkubaci jiker dle vlastní potřeby. Přístroj současně indikuje svítící diodou činnost topného tělesa.
 • Na boční straně inkubátoru je rozvodná skříň s ovládacími prvky, jističi a digitálním ukazatelem teploty. Všechny elektrické komponenty mají odpovídající krytí a jištění pro daný provoz. Inkubátor musí být rovněž uzemněn.
 • Rám inkubátoru, vložky aparátů a všechny ostatní kovové části jsou zhotoveny z nerezavějící potravinářské oceli.
 • Vany aparátů a vodoinstalační prvky jsou z plastu, ventily jsou kulové, nerezové.
 • Výrobek splňuje požadavky stanovené v Evropské směrnici pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/EC (odpovídá NV č.616/2006Sb.)III.
 • ČERPADLO, TOPENÍ a UV FILTR nikdy nezapínáme, pokud není v systému dostatečné množství vody!

Technická data: • Napájecí napětí: 230V +- 10%
 • Max. příkon: 555W z toho čerpadlo: 80W UV filtr: 15W osvětlení: 60W, topení 400 W (v provozu je topení jen krátkodobě)
 • Průtok vody uvnitř systému: 10-12 l/min.
 • Průtok dopouštěné vody: 0,5-1 l/min
 • Objem vody v celém systému: 200 litrů
 • Kapacita 1 aparátu: 15.000 jiker (při dvou vrstvách a velikosti 4.5mm)
 • Počet aparátů: 10 ks
 • Velikost ok vložky aparátu: 1,12 nebo 0,63 mm
 • Rozměry: 1000 x 1000 x 2000 mm
 • Hmotnost: cca 95 kg (bez vody)
Inkubátor jiker vertikální s topením

119 980,00 Kč

145 175,80 Kč vč. DPH
obj. č.: 73611