Aerátor - difuzér (injektor) ECO2, průtok 30 litrů/min.

ECO je statický aerátor (difuzor/injektor), který pracuje na principu Venturiho trubice.


Po napojení na čerpadlo přisává proudící voda vzduch/kyslík. EC02 provzdušní, okysličuje.


Doporučený průtok od 30 do 150 litrů/min. Podle průtoku lze zvolit jednu ze 3 přiložených trysek. ECO2 pracuje při tlaku 0,008 - 0,018 MPa.


S ECO2 je rozpouštěcí proces rychlejší a přeměňuje nežádoucí plyny ve vodě do malých bublinek a tím je odstraňuje. Obohacuje vodu vzduchem (kyslíkem), vytváří dobrou cirkulaci.


Voda procházející ECO2 při vysoké rychlosti (dosaženo pomocí vhodných průtoků a tlaků se speciální tryskou), vytváří velký pokles tlaku v bočním vývodu s přívodní trubicí (hadicí) a v důsledku toho velkým sacím výkonem přisává vzduch (kyslík) do proudu vody.


Možnosti instalací:  • nástěnná - doporučená instalace pro nádrže (tanky) z plastu/laminátu nebo kovu -
  • volná - doporučená instalace pro aplikace s pružnými nebo gumovými hadicemi nebo ve značných hloubkách, pro které je instalace s tuhými trubkami nemožná 
  • přímá - na potrubí - může být instalováno v jakékoliv poloze nebo směru - pevná na tyč nebo trnož - pro plovoucí klece (s připojením gumovými hadicemi)


Z kategorie: Zařízení do rybníků

Vzduchovače / aerátory, aerátory, kesenery / rozmrazovače a rozmrazovač se používají v rybnících, jezerech i na sádkách. Zajišťují provzdušnění (prokysličení), destratifikaci (odplynění) vody i rozmrazení části vodní hladiny jezer i rybníků.
Aerátor - difuzér (injektor) ECO2, průtok 30 litrů/min.

2 190,00 Kč

2 649,90 Kč vč. DPH
obj. č.: 947