Loď ocelová 5 m vyplavovací lakovaná

Ocelová lakovaná vyplavovací loď slouží k vyvážení krmení pro ryby (obiloviny nebo krmné granule) na rybnících. V současné době stále častěji používaná v rybářství ke krmení ryb.


Krmivo se vyplavuje ze střední části plavidla, kde je umístěna štěrbina s regulovatelnou uzavírací klapkou. Klapkou se reguluje množství vyplavovaného krmiva.


Technické parametry: • délka 480 cm,
 • šířka 156 cm,
 • výška boku 63 cm,
 • maximálná výška 78 cm,
 • délka násypky cca 2,5 m
 • hmotnost 410 kg
 • nosnost 550 kg
 • držák motoru,
 • úchytové oko.

Popis a návod k používání vyplavovací lodě: • Vyplavovací loď je konstruovaná k vyvážení krmení pro ryby (obilovin, krmných směsí) na rybnících.
 • Ve střední části plavidla je umístěn zásobník na krmivo.
 • Boky tvoří vzduchové komory, které zaručují, že loď plove i při naplnění vodou.
 • Ve spodní části zásobníku je štěrbina s regulovatelnou uzavírací klapkou, prostřednictvím které se reguluje množství vyplavovaného krmiva. Uzavírací klapka se ovládá po odjištění pákou na jedné straně zásobníku.
 • Naložení krmiva se provádí běžnými nakládacími prostředky nebo násypem ze sila.
 • Objem naloženého krmiva nesmí překročit 440 kg.

Loď se pohání odpichováním bidlem nebo pádlem, případně závěsným lodním motorem. Obsluha lodě stojí v zadní části lodě. Vlastní krmení se provádí při plavbě otevřením klapky na dně lodě pomocí páky ze zadní části lodě. Velikostí otevření klapky se reguluje množství vyplavovaného krmiva. Před spuštěním lodě na vodu (nebo před zahájením plavby) je nutné zkontrolovat, zda není poškozen trup lodě. Pokud na trupu nebyla shledána žádná poškození, lze loď spustit na vodu nebo zahájit plavbu. Posádka lodí musí být poučena o možném riziku pádu do vody, které si mohou způsobit případným nakláněním se přes okraj lodi nebo prudkými pohyby za dobu pobytu na lodi. Posádka musí při provozu používat záchrannou vestu.

Loď ocelová 5 m vyplavovací lakovaná

97 875,00 Kč

118 428,75 Kč vč. DPH
obj. č.: 9235