Vězenec síťový průměr 0,75 m délka 3 m oka 15 mm se 2 křídly 3 m dlouhými

Vězenec je statické lovná síť.


Vězenec má tvar tubusu opatřeného siťovými naváděcími křídly. Toto zařízení se využívá k odlovu ryb při migraci či tření. K chycení ryby dochází tím, že ryba při svém pohybu sama vplave do těla vězence a tím dojde k jejímu uvěznění v těle vězence.


Vězenec ve vodním toku nebo stojaté vodě tvoří překážku, na kterou ryba při svém pohybu narazí (křídla vězence) a vplave do vlastního těla vězence. Nedílnou součástí vězence kromě "naháněcích" křídel jsou "úvršky". Jedná se o zúženou část vstupu kterou ryba není schopna zpětně po vplutí do těla vězence nalézt.


Vězence slouží k lovení vzorků ryb i k průmyslové těžbě ryb, ve stojatých i tekoucích vodách.

Vězenec síťový průměr 0,75 m délka 3 m oka 15 mm se 2 křídly 3 m dlouhými

5 995,00 Kč

7 253,95 Kč vč. DPH
obj. č.: 391